Duurzaamheid:
samen voor positieve 
impact in de Benelux

Voor locals, door locals

Nieuwe technologieën veranderen de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Zo rijden we morgen allemaal elektrisch en surfen we aan ongeziene snelheden. Willen we in België en Nederland een samenleving creëren die klaar is voor de toekomst, dan is er maar één optie: innovatieve technologieën omarmen. 

Die sprong voorwaarts begint met vitale infrastructuur. En dat zowel in landelijke gebieden als in wereldsteden zoals Brussel en Amsterdam. Met een uitgesproken lokale aanpak willen onze medewerkers de samenleving verbeteren waarin zij en hun families leven. We houden daarbij drie ambities voor ogen. 

Icon 1

Onze natuurlijke
omgeving beschermen

De klimaatverandering laat zich elk jaar harder voelen, ook in onze regio. Denk maar aan extreme weersomstandigheden zoals droogtes en overstromingen. De visie van Circet Benelux hierin is duidelijk: we willen doen wat volgens de wetenschap nodig is om het tij te keren. Daarom gaan we voor een drastische vermindering van onze CO2-uitstoot, terwijl we ook inzetten op groenere gebouwen en slimmer grondstoffenbeheer.

Icon 2

De levens van onze
mensen verrijken

Het startpunt: een veilige werkomgeving waarin iedereen voor elkaar uitkijkt. Daarnaast mikken we vooral op een gezond, tevreden en divers team. Een team waarin mensen kunnen doen wat ze graag én goed doen. Onze steun reikt daarbij heel ver, want door onszelf te verrijken, verbeteren we ook de levens van de mensen rondom ons.Icon 3

Naar onze 
waarden handelen

In onze gedragscode bundelen we richtlijnen over hoe ons te gedragen in welke situatie. Het is dé leidraad voor beslissingen, zowel binnen onze bedrijfsmuren als op het terrein. Het resultaat is dat we doen wat we zeggen en dat we altijd correct, open en in overleg handelen. Wat we overigens verwachten van iedereen in ons netwerk. Tot slot houden we alle (online) data veilig en respecteren we ieders privacy.

Artikels in de kijker