Onze natuurlijke 
omgeving beschermen

Voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving 

In de Lage Landen leven mensen, dieren en planten op het ritme van de seizoenen. Onze gewoontes en tradities zijn hierop afgestemd, van de Waddeneilanden tot de Ardennen. Maar onze natuurlijke omgeving wordt bedreigd. Denk aan almaar extremere weersomstandigheden, toenemende vervuiling en daling in biodiversiteit. 

Genoeg. Om onze natuur te beschermen, voert Circet Benelux een ecologisch beleid met een duidelijke visie: we willen doen wat de wetenschap nodig acht om de klimaatsverandering een halt toe te roepen. Dat lijkt ons een evidentie. Naast klimaat focussen we ook op milieu, met acties voor schone lucht, schoon water en een schone bodem.

1-1

Klimaatverandering tegengaan

Broeikasgasemissies zijn de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Willen we een stijgende zeespiegel, verlies van biodiversiteit, extreme weersomstandigheden en andere negatieve fenomenen vermijden, dan moeten we met z’n allen minder uitstoten. 

Circet Benelux neemt daarom gepaste maatregelen. En ‘gepast’ dat zeggen we niet zomaar. Onze doelstellingen om de klimaatverandering tegen te gaan zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi).


3 actiepunten

Aan onze actiepunten verbinden we zogeheten Science Based Targets, dat zijn doelstellingen die volgens de aard en omvang van ons bedrijf voldoende zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. 

Elektrische mobiliteit

Ons wagenpark telt meer dan 1000 voertuigen. In eerste instantie mikken we op de verduurzaming van alle personenwagens – goed voor meer dan 50% van onze vloot. Maar we kijken ook al naar alternatieven voor lichte en zelfs zwaardere bedrijfswagens.

42%
Doelstelling: de uitstoot van ons wagen- en machinepark met 42% verlagen tegen 2030.

Duurzame aankopen

Hierbij ligt de focus op samenwerking met materiaalleveranciers. Zo willen we de krachten bundelen voor onder meer duurzamere materialen, verantwoorde distributie, minder afval en betere recycling. Samen kunnen we nóg beter doen.

90%
Doelstelling: 90% van onze materialenleveranciers meekrijgen binnen kader SBTi tegen 2028.

Gelijkgezinde subco's

Via uiteenlopende initiatieven ondersteunen en motiveren we onze subcontractors om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, samen met Circet zelf. Zo proberen we financiële, informatieve en praktische drempels weg te nemen om hun uitstoot te verminderen.

25%
Doelstelling: de voertuigenuitstoot van 90% van onze subcontractors verminderen met 25% tegen 2030.


In de kijker: de Circet Bossen

Circet Benelux draagt ook op andere manieren bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Zo zijn er sinds 2024 twee Circet Bossen, een in Eerbeek (Nederland) en een in Lasne Maransart (België).

Circet bos-1
2-1

Slim omgaan met afval

Elk jaar dumpen alle mensen en bedrijven samen zo’n 2 miljard ton afval op onze planeet. Hoewel dit cijfer al langer bekend is, blijft de afvalberg toenemen aan een alarmerend tempo. Als dienstverlener die met verschillende materialen werkt, wil Circet Benelux het goede voorbeeld geven. We focussen op afvalpreventie, -inzameling, -recycling én -verwerking.

Handig daarbij is dat de Benelux een van ’s werelds meest toonaangevende regio’s is op het vlak van duurzaam afvalbeheer. Van die mogelijkheden willen we optimaal gebruikmaken in samenwerking met onze leveranciers en partners.

3-1

Groene gebouwen prioriteren

Circet gebouw

Onze sites proberen we altijd op de meest aangewezen plek te vestigen. En eens gevestigd, stellen we alles in het werk om onze energie-efficiëntie te optimaliseren. Want hoe minder energieverbruik, hoe beter. Voor de energie die we wél nodig hebben, kiezen we waar mogelijk voor hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen.