Naar onze waarden handelen

Voor succes op lange termijn

De roep om verantwoord ondernemerschap is groter dan ooit. Dat betekent dat er veel aandacht is voor thema’s zoals anti-corruptie, eerlijke concurrentie, transparantie en maatschappelijk verantwoordelijk gedrag. Hoewel veel van deze aspecten zijn vastgelegd in wetgeving, gaat verantwoord zakendoen over méér dan alleen maar voldoen aan de regels. Het gaat ook over tastbare positieve impact. 

Door onze waarden en principes te volgen, bouwen we vertrouwensrelaties op met gelijkgestemde klanten, leveranciers, werknemers en partners. Met hen effenen we dagelijks de weg voor een duurzame toekomst.

1-1

Ethisch ondernemen

Het startpunt voor ethisch ondernemen is onze gedragscode. Die beschrijft welk gedrag we verwachten van iedereen die in naam van Circet Benelux aan de slag is. Dat komt de teamsfeer ten goede en schept duidelijkheid. Iedereen weet bijvoorbeeld hoe corruptie en wanprakijken maximaal te vermijden. Dat kan helpen om beslissingen te nemen bij morele dilemma’s. Om onze medewerkers nóg beter te ondersteunen, breiden we onze gedragscode overigens geregeld uit.

In lijn met onze interne gedragscode hebben we ook een Supplier Code of Conduct . Van onze leveranciers verwachten we eveneens dat ze de hoogste veiligheidsstandaarden volgen, medewerkers fair behandelen en ethische principes toepassen. We willen verantwoord ondernemen in ons hele keten stimuleren.


Wanpraktijk gezien? Meld het!

Via ons klokkenluidersportaal kunnen medewerkers, subco’s en andere mensen anoniem situaties melden die ons in staat stellen om wanpraktijken snel recht te zetten. Wist je trouwens dat we een verplichte e-learning hebben om medewerkers wegwijs te maken in het waarom en hoe van dit portaal?

2-1

Data en privacy beschermen

20221024_Com&Co_Circet_Medewerkers Wilrijk_WEB_┬®Jeroen Willems_048

Als toonaangevende dienstverlener in telecom- en slimme energieinfrastructuur komen we continu in aanraking met gevoelige en persoonlijke data. Met een beheersysteem volgens de internationale norm ISO/IEC 27001 houden we alle informatie veilig en detecteren we snel nieuwe risico’s. Extra pluspunt: de norm helpt om te voldoen aan regelgevingen zoals de GDPR.

Daarnaast focussen we vooral op bewustwording bij werknemers. Systemen en richtlijnen voor informatiebeveiliging en cybersecurity op poten zetten, heeft namelijk enkel zin wanneer iedereen er het belang van inziet. Mensen blijven de belangrijkste schakel.

 

Trainingen over GDPR en phishing

Met gerichte trainingen creëren we een cultuur waarin informatiebeveiliging een gedeelde verantwoordelijkheid is.

3-1

Duurzaamheid in ons DNA opnemen

Onze visie op duurzaamheid en alle doelstellingen die eraan verbonden zijn, willen we laten leven in elke laag van onze organisatie. Het startpunt: open communicatie. We gaan met iedereen in dialoog over onze plannen en zoomen in op hoe teams en individuen concreet kunnen bijdragen. Meer zelfs, met doelgerichte targets willen we duurzaamheid volledig verweven in ons dagelijkse werk.

Climate Fresk workshops

In deze workshops ontdekken deelnemers welke wetenschappelijke bevindingen de klimaatverandering onderbouwen én hoe ze zelf actie kunnen ondernemen.

Climate fresk-1